Karbantartás

Karbantartás


 • A készülék helyszínen történő javítása az ügyféllel előre egyeztetett időpontban  munkanapokon 9-17 óra között történik (megrendelés esetén, az ügyfél telefonon való megkeresése az érkezés előtt egy órával!)
 • A karbantartás megkezdése előtt: szemrevételezéssel, meghallgatással, illetve az ügyfél által elmondottak alapján győződünk meg a készülék üzemképes állapotáról, annak lehetséges hibáiról. Ezek után tájékoztatjuk az ügyfelet a karbantartás, esetleg, ha szükséges más javítási munák díjáról
 • Ezután végezzük el a készülék típusára vonatkozó technológiai leírás szerint a karbantartást
 • A készülék áramtalanítása és gázmentesítése után a burkolatot eltávolítjuk, szétszereljük a kazánt
 • Eltávolítjuk az égőt és vigyázva a kazán  hőcserélőjének sértetlenségére, kiporszívózzuk, kitisztítjuk a készüléket
 • Az égőt kimossuk (mindig fentről lefele), majd összeszereljük, üzemképes állapotba hozzuk. Égőnyomást mérünk, azáltalános biztonságtechnikai, ezen belül tömörség ellenőrzést elvégezzük
 • A szükséges beállításokat ellenőrizzük, a mérési eredményeket felvezetjük a munkalapra
 • A burkolatot visszahelyezzük, ellenőrizzük a beállító gombokat, nyomásmérő műszert
 • Feljegyezzük a munkalapra a rendszerrel kapcsolatos, az ügyfél felelősségi körébe tartozó esetleges hibákat, hiányosságokat
 • Végezetül újra indítjuk és kipróbáljuk a kazánt, amit üzemképesen, tiszta és tökéletesen működő állapotban adunk át az ügyfélnek
 • Az elvégzett karbantartásról munkalapot állítunk ki, melyet az ügyfél aláírásával igazol